ظروف شفینگ دیش

      توضیحات

      شفینگ دیش

      ظروف شفینگ دیش مستطیل استیل | Chafing Dish with Roll Top Mashhad | تجهیزات آشپزخانه صنعتی |