شفینگ دیش بیضی استیل

خرید شفینگ دیش بیضی استیل | Mashhad Ariatoos roll top chafing dishes  تجهیزات آشپزخانه صنعتی آریاتوس

      توضیحات

      شفینگ دیش بیضی استیل | Mashhad Ariatoos roll top chafing dishes